Muziekproject OBS & CBS Wemeldinge

In samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool verzorgt OKK een serie muzieklessen op de beide basisscholen in Wemeldinge aan de leerlingen van de groepen 5 en 6. Docenten van de Muziekschool geven, geholpen door leden van onze vereniging, les aan een groep blazers en een groep slagwerkers. De lessen voor de blazers vinden plaats op de scholen zelf, de slagwerkers krijgen les in het muziekgebouw in de Dorpsstraat. Uiteindelijk zal op vrijdag 10 juni een eindpresentatie plaatsvinden, waar de leerlingen samen met OKK wat nummers kunnen spelen. De eerste drie lessen zitten er inmiddels op, die al erg geslaagd waren! In het mapje ‘Muziekproject op de OBS & CBS‘ onder ‘Foto’s’ is een aantal foto’s te vinden. Ook worden op de Facebook-pagina regelmatig nieuwe foto’s en updates geplaatst!

Blazers Blazers Slagwerkers Slagwerkers Slagwerkers